Generelt

Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S er etableret på adressen Brinck Seidelins Gade 14-16, 9800 Hjørring, Borgergade 19
9320 HjallerupØstergade 16, 9760 Vrå og Torvet 1, 9370 Hals.

Vi kan kontaktes på tlf.nr. 98 90 09 77 og på mail: kontakt@dyrberg.nu.

Vores CVR.nr. 21 78 90 46.

Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S er et advokataktieselskab.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning, tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, udøvet af Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre det aftales med klienten.

Advokaterne i Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinær- system og af reglerne om god advokatskik, jfr. Retsplejeloven § 126. Herunder gælder de advokatetiske regler.

Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten og giver, på klientens anmodning, oplysninger om de foranstaltninger, som Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S har truffet for at undgå evt. interessekonflikter i den henseende.

Alle danske advokater er underlagt Retsplejelovens regler om blandt andet god advokatskik.

Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaternes professionelle standard og etik.

Advokatsamfundet påser overholdelse af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

De regler, der er særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.